Chính Sách Sử Dụng Dịch Vụ

1. Giới thiệu

Chính Sách Sử Dụng Dịch Vụ (dưới đây gọi chung là “Chính sách”) là các Thoả thuận và Quy định bởi Công ty Cổ phần Nắm Tay (dưới đây gọi chung là “Chúng tôi”) về những yêu cầu ràng buộc với tất cả người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi (dưới đây gọi tắt là “Sản phẩm và Dịch vụ” và Website), bao gồm thông tin đám cưới tại Website, dịch vụ tự thiết kế Thiệp cưới Online, dịch vụ Nhận tiền mừng cưới và các sản phẩm, dịch vụ khác.

Người truy cập Website và sử dụng dịch vụ của Chúng tôi ( dưới đây gọi chung là “Người sử dụng” hoặc “Bạn”) bao gồm:

 • Những người chỉ xem Website mà không có một tài khoản chính thức.
 • Những người đăng ký thành viên và có một tài khoản chính thức.
 • Những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên Website.

Trước khi sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ hoặc tạo một Tài khoản với Chúng tôi, vui lòng đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Chính sách này và/hoặc toàn bộ những quy định, chính sách và các điều khoản liên quan trong quá trình sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của Nắm Tay.

Nếu đã sử dụng một hoặc toàn bộ Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi, Người sử dụng được hiểu là đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý và chấp nhận với toàn bộ Chính sách này và những quy định, chính sách và các điều khoản liên quan.

Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng dừng sử dụng toàn bộ Sản phẩm và ngừng truy cập Website của Chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn về Điều khoản này tại email contact@namtay.vn.

2. Sử dụng dịch vụ và phí dịch vụ

Các Sản phẩm và Dịch vụ Chúng tôi cung cấp và quá trình sử dụng của Bạn bao gồm:

 • Blog Kinh nghiệm cưới trên Website Nắm Tay cung cấp cho Bạn những kiến thức về mọi thủ tục cưới hỏi; Bạn không cần tạo một Tài khoản với Chúng tôi và miễn phí sử dụng và truy cập đối với sản phẩm này;
 • Sản phẩm Tạo Website cung cấp trải nghiệm tự thiết kế thiệp cưới online cho đám cưới của Bạn; Bạn cần tạo Tài khoản để lưu Wedsite bạn đã thiết kế, sản phẩm này miễn phí sử dụng và truy cập;
 • Dịch vụ Nhận tiền mừng qua Wedsite sẽ hỗ trợ bạn nhận tiền mừng qua cổng thanh toán VNPAY hoặc ví điện từ Momo; Bạn sẽ cần tạo một Tài khoản để sử dụng dịch vụ này và kiểm soát tiền mừng, Phí sử dụng bằng 1 - 3.9% số tiền mừng tùy theo loại thẻ khách sử dụng và tính vào phí sử dụng của Người tạo Thiệp cưới, không tính phí sử dụng với Người mừng cưới;

Vui lòng truy cập Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ của Chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin về Các Sản phẩm và Dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp.

Phí sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Nắm Tay tùy theo đặc điểm của mỗi loại Sản phẩm và Dịch vụ và được công bố trực tiếp, công khai tới Người sử dụng theo từng thời kỳ. Chúng tôi có thể chuyển đổi phí Dịch vụ, chẳng hạn như từ miễn phí thành tính phí, tuy nhiên Chúng tôi sẽ thông báo trước tới Bạn thông qua thông tin Bạn cung cấp cho Chúng tôi.

Người sử dụng uỷ quyền cho Nắm Tay được quyền trích nợ tự động phí sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ vào Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi để thanh toán phí sử dụng.

Phí sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ có thể thu trước, ngay khi Bạn đăng ký sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ đó; tuy nhiên điều này không áp dụng cho toàn bộ Sản phẩm và Dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp. Đối với hình thức này, Bạn không thể được hoàn trả lại phí dịch vụ đã thanh toán trong trường hợp Bạn không có nhu cầu sử dụng tiếp Sản phẩm và Dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân dẫn đến không thể sử dụng tiếp Sản phẩm và Dịch vụ đó.

3. Tài khoản và mật khẩu của Người sử dụng

Tài khoản và Mật khẩu (dưới đây gọi chung là “Tài khoản”) khi Bạn đăng ký với Chúng tôi cần được cung cấp chính xác các thông tin cá nhân và sẽ chỉ thuộc quyền sở hữu của Bạn và chỉ một mình Bạn được phép sử dụng.

Toàn bộ thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, độ tuổi, giới tính, địa chỉ, email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán và các thông tin cá nhân khác, phải được cung cấp đầy đủ và chính xác đồng thời Bạn là người chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin mà Bạn đã cung cấp.

Nếu phát sinh rủi ro, khiếu nại trong quá trình sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ, Chúng tôi căn cứ vào những thông tin mà Người sử dụng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Chúng tôi sẽ không hỗ trợ hoặc giải quyết các trường hợp có dấu hiệu sai sót thông tin được cung cấp. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm với những rủi ro và khiếu nại không được giải quyết vì lý do trên.

Người sử dụng có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản của mình bằng việc sử dụng nền tảng và những lời khuyên về bảo mật Tài khoản của Chúng tôi. Bạn đảm bảo Tài khoản do chính cá nhân Bạn sử dụng và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Bạn.

Hành vi chia sẻ hay dùng chung Tài khoản với người khác là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP và người vi phạm sẽ ngay lập tức bị khoá Tài khoản, mất quyền sử dụng cũng như truy cập Website và các Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi, không hoàn tiền vào các Sản phẩm và Dịch vụ đã đăng ký.

Nếu bạn cho rằng đã xảy ra một sai sót, gian lận trong Tài khoản của bạn bao gồm:

 1. Chậm trễ hay sai sót trong việc xử lý yêu cầu của Bạn;
 2. Tài khoản của Bạn có sự truy cập không hợp lệ hoặc những hoạt động không do bạn thực hiện như: tự ý tạo, gửi Sản phẩm, tự ý chuyển tiền và những hoạt động có thể khác;
 3. Mật khẩu của Bạn bị tiết lộ cho bên thứ ba;
 4. Các lỗi khác mà Bạn phát hiện được trong quá trình sử dụng Nắm Tay.

Ngay khi phát hiện một trong những tình huống nêu trên, Người sử dụng cần lập tức liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Nắm Tay qua email contact@namtay.vn để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

4. Liên kết với bên thứ ba

Sản phẩm và Dịch vụ của Nắm Tay có thể tích hợp tại các Nền tảng hoặc Website của bên thứ ba. Khi sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Nắm Tay trên các nền tảng của bên thứ ba, Người sử dụng đồng thời đồng ý Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ của Nắm Tay và của bên thứ ba đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các đặc điểm, tính năng của Sản phẩm và Dịch vụ hay lỗi kỹ thuật của bên thứ ba.

Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ dữ liệu cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho bên thứ ba trừ khi đây là yếu tố bắt buộc để thực hiện yêu cầu của Người sử dụng trên Nền tảng của bên thứ ba đó và được sự đồng ý của Người sử dụng. Khi đó, bên thứ ba nhận dữ liệu cá nhân đồng thời phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật của Nắm Tay về bảo mật dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi có quyền giới hạn một số hoặc toàn bộ tính năng của Nắm Tay thông qua các nền tảng của bên thứ ba mà Bạn sử dụng.

5. Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi sản phẩm của Website, nội dung về Sản phẩm và Dịch vụ, logo và các dấu hiệu nhận diện Nắm Tay khác đều thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và duy nhất của Nắm Tay theo quy định của pháp luật. Bất cứ hành động sao chép, thay đổi, sửa chữa đều vi phạm Chính sách này và quy định của pháp luật.

Người sử dụng có Quyền Sử dụng Giới hạn Sản phẩm và Dịch vụ của Nắm Tay như Điều 3 và ngoài Quyền Sử dụng Giới hạn trên, Bạn không sở hữu bất cứ bản quyền nào về nội dung Website, Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu không giới hạn quyền khoá Tài khoản và cấm vĩnh viễn đối với những trường hợp vi phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ được nêu trên.

Nếu Bạn tin rằng sản phẩm của Bạn được sử dụng hoặc đăng tải trên Website của Chúng tôi mà không có sự đồng ý, thương lượng trước, vui lòng liên hệ với Chúng tôi những thông tin dưới đây qua contact@namtay.vn:

 1. Thông tin đầy đủ của cá nhân/tổ chức sở hữu nội dung vi phạm trên Website.
 2. Mô tả nội dung bị vi phạm bản quyền bao gồm: chi tiết nội dung, cách thức được đăng tải tại Website, vị trí, thời gian và những đặc điểm khác giúp chúng tôi nhận diện được nội dung bị vi phạm.
 3. Thông tin liên hệ của người đại diện hoặc chủ sở hữu bao gồm email, số điện thoại và địa chỉ.
 4. Lời xác thực trước pháp luật của Bạn rằng những thông tin Bạn cung cấp là chính xác và yêu cầu xử lý đối với nội dung vi phạm bản quyền.

6. Các hành vi cấm

Khi sử dụng Website, các Sản phẩm và Dịch vụ của Nắm Tay, Người sử dụng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP:

 1. Vi phạm các thoả thuận bao gồm Chính Sách Sử Dụng Dịch Vụ, Chính Sách Bảo Mật và các quy định, hợp đồng của Người sử dụng với Chúng tôi;
 2. Sử dụng tài khoản Nắm Tay để thực hiện các hành động trái pháp luật về gửi nhận tiền, bao gồm các quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố vũ khí huỷ diệt hàng loạt của pháp luật Việt Nam và các quy định quốc tế;
 3. Sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Nắm Tay theo cách cố ý tạo ra tranh chấp, khiếu nại và đòi bồi thường;
 4. Tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người sử dụng khác cho các bên thứ ba và/hoặc sử dụng thông tin với bất kỳ mục đích khác ngoài Website Nắm Tay mà chưa có sự cho phép của chủ thể;
 5. Tạo Tài khoản giả mạo để trục lợi hoặc đánh cắp thông tin. Những Tài khoản giả mạo được định nghĩa là:
  • Tài khoản với những thông tin giả mạo, không trung thực
  • Tài khoản đăng ký nhiều lần với cùng một thông tin
  • Tài khoản chưa định danh theo quy định của Nắm Tay và của luật pháp;
 6. Phát tán virus, trojan, worms hoặc chương trình máy tính có hại khác gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu của Người sử dụng khác và/hoặc của Nắm Tay;
 7. Sử dụng các loại phần cứng và phần mềm để vượt qua hoặc phá hủy lớp bảo vệ mà Chúng tôi thiết lập nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống;
 8. Giả mạo thông tin Người sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản;
 9. Cố tình thực hiện các hành vi spam tin nhắn, email qua các dịch vụ của Nắm Tay;
 10. Sử dụng Dịch vụ của Nắm Tay để thiết kế, bàn luận những vấn đề Chính trị, Tôn giáo và các vấn đề nhạy cảm khác.

7. Quyền miễn trừ trách nhiệm

Trong quá trình Bạn truy cập Website và sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của Nắm Tay, Chúng tôi luôn nỗ lực đảm bảo Bạn có trải nghiệm tốt nhất thông qua việc cung cấp hệ thống ổn định, an toàn nhưng không có ràng buộc pháp lý nào về vấn đề này.

Chúng tôi không cam kết Website và các Sản phẩm, Dịch vụ hoàn toàn không có lỗi kỹ thuật. Chúng tôi hoàn toàn KHÔNG chịu trách nhiệm về tổn thất, thiệt hại dù là gián tiếp hay trực tiếp xảy ra trong những trường hợp bất khả kháng về khả năng hoạt động, gián đoạn đường truyền, xâm nhập trái phép, tai nạn hoặc thảm họa, mất quyền truy cập hoặc kiểm soát hoặc trong bất cứ trường hợp bất khả kháng nào khác.

Trong những trường hợp đó, Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ và thông báo tới Bạn và những bên liên quan ngay lập tức để giải quyết tránh những thiệt hại lớn hơn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các nội dung và dữ liệu của bên thứ ba có liên quan đến Nắm Tay gặp những trường hợp bất khả kháng như trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ hợp tác khai báo và xử lý vấn đề để tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho Bạn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các trường hợp sử dụng thông tin trên Website mà Chúng tôi cung cấp cho những mục đích sai trái, vi phạm luật pháp và các quy định hiện hành. Tuy nhiên Chúng tôi sẽ hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các trường hợp vi phạm.

8. Thay đổi Chính Sách Sử Dụng Dịch Vụ

Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa Chính Sách Sử Dụng Dịch Vụ này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho Bạn. Tuy nhiên, các thay đổi sẽ được Chúng tôi đăng tải và thông báo tới Bạn sau đó để Bạn luôn nhận biết được những thay đổi, chỉnh sửa và bổ sung của Chính sách.

Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra và cập nhật những thay đổi trong Chính Sách Sử Dụng Dịch Vụ này và nếu Bạn tiếp tục sử dụng Website, các Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi, Bạn đã thừa nhận đồng ý với những thay đổi, chỉnh sửa và bổ sung của Chính sách.

9. Quyền dừng sử dụng Nắm Tay

Người sử dụng có thể chấm dứt việc truy cập và sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của Nắm Tay bất cứ lúc nào bằng cách thực hiện các tính năng thích hợp, xoá tài khoản của Bạn với Chúng tôi hoặc gửi mẫu đơn yêu cầu chấm dứt sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ. Sau khi hoàn thành, Bạn sẽ không thể truy cập Website và/hoặc sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi cho đến khi bạn bắt đầu tạo tài khoản mới và đồng ý với Chính Sách Sử Dụng Dịch Vụ và Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi.

10. Thông tin liên hệ

Chúng tôi tiếp nhận mọi thắc mắc, khiếu nại về các Chính sách và những thông tin về Sản phẩm và Dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp thông qua:

 1. Hotline: 1900.888.690
 2. Email: contact@namtay.vn
 3. Địa chỉ liên hệ: Lô 19-20 Đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội