Kiếm thu nhập thụ động

Lan tỏa các giá trị tốt đẹp

placeholder

Hoa hồng hấp dẫn

Mức hoa hồng hấp dẫn 25-40%, tùy theo thành tích của đại lý

placeholder

Chủ động thời gian

Có thể làm bán thời gian, xen kẽ vào lịch hàng ngày, không ảnh hưởng công việc chính

placeholder

Chiết khấu 100%

Chiết khấu 100% (~ 20tr) từ 2 đám cưới/chiến dịch đầu tiên

Điều khoản chính sách chi tiết

placholder

1. Mô tả dịch vụ phân phối:

Dịch vụ hỗ trợ tổ chức chức đám cưới (và các sự kiện tương tự) trực tuyến được Công ty Cổ phần Nắm Tay (“NTC” hoặc “Công Ty”) cung cấp tại địa chỉ namtay.vn.


Khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty sẽ khởi tạo tài khoản trên trang web namtay.vn. Sau khi khởi tạo tài khoản, NTC sẽ hỗ trợ khách hàng đăng tải thông tin, hình ảnh để tạo một trang riêng về lễ cưới, lưu giữ lại các khoảnh khắc, kỷ niệm của đám cưới và cho phép tương tác giữa chủ tài khoản với các khách mời. Trang cưới riêng này đóng vai trò như một tấm “thiệp” mời điện tử để khách hàng có thể thông báo tới người thân.


Thông qua nền tảng công nghệ này, NTC cũng cung cấp Dịch vụ Nhận tiền mừng, qua các cổng thanh toán uy tín như VNPAY để có thể dễ dàng kiểm soát tài chính cho đám cưới (và các sự kiện tương tự). Sử dụng dịch vụ này, Khách hàng sẽ trả cho NTC một khoản phí nhất định, từ 1% đến 3.9% giá trị tiền mừng.

2. Đối tượng tham gia:

Tất cả các cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam.

placholder
placholder

3. Thưởng phát triển khách hàng:

Đại lý được hưởng Thưởng phát triển khách hàng, tính trên doanh thu mà Công ty thu được từ Khách hàng sử dụng Dịch vụ Nhận tiền mừng đám cưới do mình giới thiệu (“Doanh thu”) với chính sách như sau:

Hưởng 100% Doanh thu từ 02 đám cưới đầu tiên mà mình giới thiệu;

Từ đám cưới thứ ba:

 • Hưởng 25% Doanh thu nếu tiền mừng từ các khách hàng mà mình giới thiệu (“thành tích”) trong tháng có giá trị dưới 01 tỷ đồng ;
 • Hưởng 30% Doanh thu nếu thành tích trong tháng có giá trị từ 01 tỷ đồng đến dưới 02 tỷ đồng;
 • Hưởng 35% Doanh thu nếu thành tích trong tháng có giá trị từ 02 tỷ đồng đến dưới 04 tỷ đồng;
 • Hưởng 40% Doanh thu nếu thành tích trong tháng có giá trị từ 04 tỷ đồng trở lên.

*Lưu ý:

 • Tất cả các đại lý có vai trò, trách nhiệm, chức năng bình đẳng với nhau.
 • Các đại lý được hưởng hoa hồng từ doanh thu phát sinh từ các khách hàng mình trực tiếp giới thiệu (khách hàng nhập mã giới thiệu hoặc click đường link affiliate của đại lý), không bao gồm các khách hàng gián tiếp.
 • Khi khách hàng mình giới thiệu lập nhiều trang / chiến dịch, được tính hoa hồng cho tất cả doanh thu từ các trang / chiến dịch trên.

Trở thành đại lý thông qua 3 bước đơn giản

Bước 1

Lập tài khoản và hoàn thành các bước xác minh trên namtay.vn như một user thông thường.

Bước 2

Trên Dashboard (trình quản lý tài khoản), đăng ký và ký hợp đồng đại lý.

Bước 3

Tùy chỉnh mã giới thiệu và bắt đầu lan tỏa các giá trị tốt đẹp.

*Lưu ý:

 • Để khách hàng được tính là do đại lý giới thiệu, khách hàng cần nhập mã giới thiệu của đại lý khi lập tài khoản. Sau khi tài khoản đã được lập, không thể chuyển khách hàng giữa các đại lý với nhau.
 • Đại lý có thể gửi cho khách hàng được link affiliate đặc biệt của mình. Khi khách hàng tiềm năng click vào đường link để lập tài khoản, mã giới thiệu của đại lý được tự động điền vào ô “người giới thiệu”.
 • Đường link affiliate lưu trữ cookie trong 30 ngày, nghĩa là khách hàng vẫn được tính là do đại lý giới thiệu ngay cả khi tác vụ đăng ký tài khoản được thực hiện ở thời điểm khác, nhiều ngày sau khi click vào đường link lần đầu.
 • Khi xảy ra tranh chấp khách hàng, liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Nắmtay cùng với bằng chứng sớm nhất có thể.

TRỞ THÀNH AFFILIATE CỦA NẮM TAY

Tham gia ngay