Tạo thiệp cưới cùng Nắmtay

Biến đám cưới của bạn trở nên độc đáo hơn cùng những gói thiết kế siêu hấp dẫn từ Nắmtay

Cơ bản

Miễn phí

Có ngay "wedsite" chỉ với vài thao tác đơn giản

Miễn phí tạo trang trên Nắmtay

Không giới hạn số trang được tạo

Tạo link đích danh cho từng khách mời

Phổ biến

Pro

990.000đ

Sử dụng theme không giới hạn, lưu trữ trọn đời

Truy cập toàn bộ theme trên Nắmtay

Miễn phí giao dịch mừng cưới *

Trọn đời lưu trữ thiệp cưới trên Nắmtay

Gặp chuyên viên tư vấn

VIP

10.000.000đ

In đậm dấu ấn cá nhân với "wedsite" được thiết kế riêng theo yêu cầu của bạn

Thiết kế thiệp riêng theo mẫu bạn muốn

Hỗ trợ thiết kế thiệp giấy

Link website tự đặt theo sở thích của bạn

Gặp chuyên viên tư vấn
Mức phí
Giá sản phẩm
Phí giao dịch mừng cưới
*Chưa bao gồm phí của cổng thanh toán. VD: Phí giao dịch trên cổng quét mã QR Mobile Banking của 36 ngân hàng lớn tại Việt Nam là 1,1% và 1000 đồng/ giao dịch
Tùy chỉnh
Sử dụng kho theme của Nắmtay
Tùy biến nội dung thiệp
Ẩn/ hiện biểu tượng mừng cưới
Tư vấn thiết kế theme riêng theo phong cách của bạn
Chuyên viên tùy chỉnh thiệp cưới dựa trên theme sẵn có
Tên miền website
Bỏ logo Nắmtay
Tính năng
Cổng thanh toán cho khách mời
Quản lý trang thiệp cưới (tiền mừng, người tham dự)
Tạo link đích danh cho từng khách
Hỗ trợ
Hỗ trợ thiết kế thiệp giấy
Lưu trữ thiệp cưới
Chuyên viên hỗ trợ
Cơ bản

Miễn phí

Có ngay "wedsite" chỉ với vài thao tác đơn giản

Mức phí
Miễn phí
8.90%
Giới hạn
Giới hạn
_
_
_
Link website Nắmtay
(VD: namtay.vn/DamCuoiHaLy)
_
Tính năng
Hỗ trợ
_
1 năm
Cơ bản
Pro

990.000đ

Sử dụng theme không giới hạn, lưu trữ trọn đời

Mức phí
990.000đ
Miễn phí
Giới hạn
Không giới hạn
_
_
Link website Nắmtay
(VD: namtay.vn/DamCuoiHaLy)
_
Tính năng
Hỗ trợ
_
Trọn đời
24/7
VIP

10.000.000đ

In đậm dấu ấn cá nhân với "wedsite" được thiết kế riêng theo yêu cầu của bạn

Mức phí
10.000.000đ
Miễn phí
Tùy chỉnh
Không giới hạn
Link website tự đặt
(VD: DamCuoiHaLy.com)
Tính năng
Hỗ trợ
Trọn đời
24/7
Cơ bản
Pro
VIP
Mức phí
Giá sản phẩm
Miễn phí
990.000đ
10.000.000đ
Phí giao dịch mừng cưới
*Chưa bao gồm phí của cổng thanh toán. VD: Phí giao dịch trên cổng quét mã QR Mobile Banking của 36 ngân hàng lớn tại Việt Nam là 1,1% và 1000 đồng/ giao dịch
8.90%
Miễn phí
Miễn phí
Tùy chỉnh
Sử dụng kho theme của Nắmtay
Giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Tùy biến nội dung thiệp
Ẩn/ hiện biểu tượng mừng cưới
_
Tư vấn thiết kế theme riêng theo phong cách của bạn
_
_
Chuyên viên tùy chỉnh thiệp cưới dựa trên theme sẵn có
_
_
Tên miền website
Link website Nắmtay
Link website Nắmtay
Link website tự đặt
Bỏ logo Nắmtay
_
_
Tính năng
Cổng thanh toán cho khách mời
Quản lý trang thiệp cưới (tiền mừng, người tham dự)
Tạo link đích danh cho từng khách
Hỗ trợ
Hỗ trợ thiết kế thiệp giấy
_
_
Lưu trữ thiệp cưới
1 năm
Trọn đời
Trọn đời
Chuyên viên hỗ trợ
Cơ bản
24/7
24/7